Ipariparketta az egyszerű luxus kedvelőinek

 

ADATVÉDELMI  SZABÁLYZAT

 

Az IPARIPARKETTA KFT. ( Továbbiakban Vállalkozás ) elkötelezett a személyes adatok védelme és a magánszféra tiszteletben tartása mellett. Törekszünk a személyes adatok védelmére és biztonságos kezelésére vonatkozó összes törvény betartására. A Vállalkozás Adatvédelmi szabályzata és minden olyan adatvédelemmel kapcsolatos nyilatkozat és közlemény, (a továbbiakban „Adatvédelmi szabályzat”) azt az adatvédelmi gyakorlatot írja le, amelyet az Öntől/Önről (offline és online) megszerzett adatok gyűjtésénél, felhasználásánál és védelménél alkalmazunk. Az Adatvédelmi szabályzat azt is tartalmazza, hogy kivel oszthatjuk meg személyes adatait, illetve kinek engedhetünk ezekbe betekintést. 
 


1. Milyen adatokat gyűjt az IPARIPARKETTA KFT. és hogyan használja ezeket?

 

 1. A Vállalkozás által gyűjtött személyes adatok

 

A személyes adatok közé tartozik minden olyan adat, amelyből Ön közvetlenül vagy közvetett módon azonosítható, pl. a név, az e-mail cím és telefonszám.   

 

 A neve, levelezési/szállítási/számlázási címe (az irányítószámot is ideértve), a kapcsolattartási adatai, az e-mail címe. Az érdeklődött illetve megvásárolt termék termékadatai (pl. a termék gyári száma, minőségi jelzése, mérete) és a számla másolata (neve, címe és más személyes adatok is szerepelhetnek a számlán,mint például adóazonosítójel) banki átutalással teljesített fizetés esetén bankszámla száma is ismertté válik előttünk.

 

 1. Hogyan használja fel a Vállalkozás az Ön személyes adatait?

 

 • Az Ön által érdeklődött termékről szóló ajánlatadás, termékleírás
 • A megrendelt termékről/szolgáltatásról szóló visszaigazolás, cégek esetében szerződés
 • Egyéb fontos tájékoztatók küldése az érdeklődött / megvásárolt termékről mint pl: lerakási útmutatók, ápolási és karbantartási leírások, termékismertetők, árlisták, technikai adatlapok, tanúsítványok
 • A jövőben Önt érdekelhető új vagy akciós termékekről szóló tájékoztatók

2. Személyes adatainak megőrzése

Személyes adatait az Adatvédelmi szabályzatban leírt célok eléréséhez szükséges ideig tároljuk, kivéve, ha a törvény hosszabb megőrzési időt engedélyez vagy más lényeges okból hosszabb megőrzésre van szükség. Egy megfelelő és elfogadható ideig megőrizhetjük például a személyes adatait ügyfélkapcsolat-kezelési célból; az adózási rendelkezések vagy egyéb törvények és szabályozások betartásához az ezek által megkövetelt ideig; illetve hosszabb ideig megtarthatjuk kormányzati vagy bírói kérésre például egy nyomozás vagy per lefolytatása céljából.

A Vállalkozás kizárólag az általa forgalmazott melegburkolati termékek lehetséges vevőkörét kutatja, róluk gyűjt adatokat, elsősorban e-mail címet ( melegburkolók, belsőépítészek, építési vállalkozások stb ) az összegyűjtött e-mail címeket megőrzi a folyamatos termékinformációk, akciók, ajánlatok közvetítésére. Természetesen kérésére az általunk begyűjtött adatait töröljük.

 

3. Kinek enged betekintést személyes adataiba az IPARIPARKETTA KFT?

Bizonyos körülmények között, korlátozott okokból a Vállalkozás megoszthajta az Ön személyes adatait külső felekkel:

A személyes adatait nem fedjük fel más felek előtt, a következők kivételével:

3.1 Az Ön beleegyezése

 • Az Ön személyes adatait csak előzetes beleegyezésével fedjük fel vagy osztjuk meg más külső résztvevőkkel.

3.2 Szolgáltatók

 • Személyes adatai szükséges elemeit felfedhetjük a nevünkben szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóink előtt. Ilyenek például az Ön által megvásárolni kívánt terméket lerakó burkolók, a megvásárolt terméket kiszállító fuvaros. Ezek a szolgáltatók csak utasításainknak megfelelően használhatják az Ön személyes adatait és csak az itt vázolt okok miatt. A Vállalkozás garantálja, hogy összes szolgáltatója szigorúan betartja az Adatvédelmi szabályzatot.
 •  

3.3 Jogi, védelmi, biztonsági okokból

Személyes adatai szükséges elemeit külső partnerek előtt feltárhatjuk a következő jogi vagy biztonsági okokból:

 • Addig a mértékig, ameddig a vonatkozó törvények vagy szabályok, illetve az illetékes kormányzati vagy igazságügyi hatóságok megkövetelik, ameddig jogi igény vagy védelem beterjesztése vagy fenntartása érdekében szükséges, vagy illetve ameddig hamisítás vagy más illegális tevékenységek kivédéséhez kell.

A Vállalkozás, illetve szolgáltatói, vásárlói vagy a nyilvánosság jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelméhez a jogilag engedélyezett vagy megkövetelt módon.

4. Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység

(1) A Vállalkozás a vele szerződő természetes személyek – ügyfelek, vevők, szállítók - személyes adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. A személyes adatok kezeléséről az érintettet tájékoztatni kell.

(2) Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik a Vállalkozással szerződéses kapcsolatot létesítenek.

(3) Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.

(4) A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás vezetője, a Vállalkozás ügyfélszolgálati, könyvviteli feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.

(5) A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, adószám, bankszámlaszám, vállalkozói igazolvány szám, őstermelői igazolvány szám.

(6) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.5. A Vállalkozás által üzemeltetett weboldallal összefüggő adatkezelés

5.1. A Vállalkozás honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás

(1) A Vállalkozás honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie - apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.

(2) A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a Vállalkozás személyes adatkezelést e körben nem folytat.

 •  

6. Biztonság

 

Óvintézkedéseket teszünk azért, hogy védjük személyes adatait a jogosulatlan elérés, módosítás, kiszivárogtatás vagy megsemmisítés ellen. Belső felülvizsgálatokkal ellenőrizzük az adatgyűjtési, tárolási és feldolgozási gyakorlatunkat, illetve a műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseinket, valamint azokat a fizikai biztonsági intézkedéseket, amelyekkel a jogosulatlan hozzáférés ellen védjük az Ön személyes adatait tároló rendszereket. 

7.  A Vállalkozás megkeresése a személyes adatok kezelése ügyében

Amennyiben kérése vagy kérdése volna a Vállalkozás által máshol gyűjtött személyes adataival kapcsolatban, keressen minket e-mailben a faparketta@gmail.com címen. Kérheti például a Vállalkozástól személyes adatai elérését, javítását, letöltését, blokkolását, törlését részben vagy az összes adatra vonatkozóan, illetve kifogást emelhet a Vállalkozás ellen a személyes adatai használatával kapcsolatban (hozzánk fordulhat például, ha úgy véli, hogy a Vállalkozás helytelenül gyűjti és használja az adatait).

 

8. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.

(1) Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

(2) Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  Telefon: +36 (1) 391-1400;  Fax: +36 (1) 391-1410  www: http://www.naih.hu  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

(3) A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.